ריד אים אוברינטל מלונות, דירות ריד אים אוברינטל, לינה ב ריד אים אוברינטל